Ansøgning og bevillinger

   TIIF- Støtteforeningen- tilskudsbevillinger -2014

 

Retningslinjer for tildeling af støtte 2015.

 

Hvor meget kan de uddeles?

Bestyrelsen har på mødet den 08. januar 2015 afsat en pulje på 93.000 kr. til bevillinger af tildelinger i 2014.

 

Hvornår og hvordan søger jeg?

Der skal søges inden arrangementet, indkøbene mv. finder sted.

 

Afdelingerne og enkeltpersoner (normalt ledere og trænere) kan til 1. tildeling 2015 ansøge senest 1. april 2015

 

Ansøgningen kan være for opgaver, arrangementer o.l. i hele året. Ansøgningerne behandles på bestyrelsesmødet den 14. maj 2015.

 

Ansøgninger til 2. tildeling 2015 indsendes inden den 10. august 2015 og behandles på bestyrelsesmødet den 13.august 2015

 

Ansøgerne får snarest efter møderne besked (normalt pr. mail) om bestyrelsens beslutninger.

 

Evt. akut-ansøgninger kan undtagelsesvis indsendes løbende. Bestyrelsen vil snarest efter modtagelsen, pr. mailhøring behandle ansøgningen og ansøgeren får hurtigt svar

 

Hvordan søger jeg?

Ansøgning sendes til afdelingsformanden, som kan anbefale den helt eller delvis, og sender den derefter til Støtteforeningens formand , gerne pr. mail til.

 Ved evt. spørgsmål ring til afdelingsformanden eller til formanden for Støtteforeningen.

 

Ansøgningen bør være kortfattet, men bilag må meget gerne vedlægges/vedhæftes.

 

Ansøgningen skal som minimum svare på følgende spørgsmål:

 

 • Hvem er ansøgeren? (navn, adresse, telefonnummer, E-mailadresse).
 • Hvad søges der om – tilskud til (kort beskrivelse med angivelse af tid og sted og varighed, pris pr. deltager, egenbetaling m.v.), (bilag kan vedlægges/vedhæftes).
 • Hvad koster arrangementet, turen, rekvisitten, idrætsbeklædningen o.s.v.)
 • Hvor mange aktive deltager, med angivelse af alder og hvor mange ledere, trænere og/eller andre ledsagere.Hvad kan der søges om tilskud til?
 •  

Idrætsrejser, træningsophold og stævner med ledere og trænere i et passende antal. Max en leder/træner pr 5 deltagere. Der ydes normalt max. 300 kr. pr. aktiv deltager. Der kan ydes tilskud til den samlede udgift til trænere og ledere, dog normalt max. 1000 kr. til hver leder/træner

Idrætstøj til ungdomsmedlemmer. Hvis tøjet udleveres som personlig ejendom, skal der være en egenbetaling på minimum 25%. Der kan normalt max bevilges 100 kr. til idrætstøj pr. medlem om året.

Trænere og holdledere kan efter behov få tilskud til idrætstøj. Der ydes tilskud til 1 træner og 1 holdleder pr. hold. I 2015 ydes pr. person tilskud på max. 2000 kr.

 

Rekvisitter og særlige redskaber betragtes som ting, der bliver i foreningen.

 

Aktiviteter og arrangementer (f.eks. afslutning, jul, sommer ).

 

Udviklingsprojekter o.l.. Støtte foreningen vil kunne yde tilskud og være behjælpelig med ansøgninger til fonde, f.eks. Tipsmidlerne, kommunen, banker).

 

Støtteforeningen opfordrer afdelingerne til i 2015 at søge tilskud til udviklingsprojekter med det formål at få flere børne- og ungdomsmedlemmer og fastholde de nuværende medlemmer.

Projekterne må gerne støtte en udvikling af det klubmæssige og sociale arbejde i afdelingerne og for medlemmerne i og omkring klubhuset og anlægget på Torbens Eje og Ishøj Skolehal.

Samarbejdet med Ishøj Skole, Ishøj Alklub og børnehuset Elverhøj for at udbrede børnenes viden og interesse for idræt kan også støttes.

 

Støtte til enkeltpersoner og grupper i særlige tilfælde (også p.g.a. egne særlige økonomiske forhold)

 

Vedtaget på Støtteforeningens generalforsamling den.12.marts 2015TIIF- Støtteforeningen- tilskudsbevillinger -2014

Bevillinger 2013

 

Samlet bevillingssum 2013 ca. 90.000 kr.

Ansøgning:                                                                                                                                             Bevilling:

 1. Gymnastik ungdom – Afslutning                                                                                                                                             4.000,00 kr.
 2. Fodbold ungdom – Årgang xxxx Stævne i Aalborg i Kristi Himmelfartsferien 2013                                      10.800,00 kr.
 3. Badminton ungdom – Afslutning                                                                                                                                              6.000,00 kr.
 4. Fodbold ungdom – Årgang xxxx Arrangement med overnatning i klubhuset, samt 1 sæt trænertøj         4.400,00 kr
 5. Fodbold ungdom – Årgang 2000. Tilskud til stævne i Vojens i dagene 6.-8. september 2013                      9.900,00 kr.
 6. Fodbold ungdom – Årgang U-11. Tilskud til stævne, Hinnerup Cup i dagene 9.-11. maj 2013                   10.800,00 kr.
 7. Fodbold ungdom – Årgang 2000. Tilskud til stævne i Italien i dagene 8.-13- maj 2013                                15.800,00 kr.
 8. Fodbold – Gave til æresmedlem Ib Nielsens 90 års fødselsdag                                                                                   2.000,00 kr.
 9. Gymnastik – Tilskud til kursus til gymnastiktræner, der underviser i pilates                                                      5.500,00 kr.
 10. Fodbold – Tilskud til 3 sæt trænertøj                                                                                                                                      4.800,00 kr.
 11. Fodbold – Tilskud til fodboldskole                                                                                                                                           3.750,00 kr.
 12. Badminton – Tilskud til juleafslutning                                                                                                                                    1.000,00 kr.
 13. Gymnastik – Tilskud til juleafslutning                                                                                                                                    2.000,00 kr.
 14. Badminton – Tilskud til tøj til spillere og 1 træner                                                                                                              1.975,00 kr.
 15. Fodbold – Tilskud til spillertøj og uddannelse af 2 målmænd og juleafslutning                                                   7.000,00 kr.
 16. Petanque – Tilskud for uddeling af Støtteforeningens medlemsbreve                                                                         200,00 kr.

I alt bevilget i 2013                                                                                                                                                                                     89.925,00 kr.

TOP