Petanque Referat bestyrelsesmøde d. 19 juni 2019   Tilstede:  Stig, Ursula, Birthe, Albert, Benny, Claus Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra kasseren 4. Runde 5. Næste møde Ad.1  Referat godkendt Ad.2                            Hans`s sekstet fik erindringsgaver + 2 stk. Tivoli årskort pr. person + god mad af

Petanque Referat bestyrelsesmøde d. 1. maj 2019   Tilstede:  Stig, Ursula, Birthe, Albert, Claus, Benny   Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra kassereren 4. Runde 5. Næste møde Ad.1.  Godkendt Ad.2.  Vedr.: Double klubmesterskab Der skal min. være 8 hold. Tilmelding senest d. 5. maj. Ellers

TOP