Referat fra bestyrelsesmøde den 23. maj 2018   Tilstede: Stig, Ursula, Birthe, Albert, Vivi, Benny   Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra kassereren 4. Runde 5. Diverse 6. Næste møde     Ad. 1: Godkendt.     Ad. 2: 1½ times kursus 29/5 i data forordning

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. april 2018   Tilstede: Stig, Ursula, Birthe, Albert, Vivi, Benny   Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra kassereren 4. Runde 5. Diverse 6. Næste møde     Ad. 1: Godkendt.     Ad. 2: Vi har tilmeldt os til landsdelsmesterskaberne den

TOP