TIIF Petanque afholder generalforsamling d. 5. juni kl 9.00 Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage  før på mail : stig@usmad.dk Bestyrelsen

Petanque Referat bestyrelsesmøde d. 19 juni 2019   Tilstede:  Stig, Ursula, Birthe, Albert, Benny, Claus Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af sidste møde 2. Nyt fra formanden 3. Nyt fra kasseren 4. Runde 5. Næste møde Ad.1  Referat godkendt Ad.2                            Hans`s sekstet fik erindringsgaver + 2 stk. Tivoli årskort pr. person + god mad af

TOP