Bestyrelsesmøde 22. maj 2019

af / fredag, 05 juli 2019 / Udgivet iUncategorized

Petanque

Referat bestyrelsesmøde d. 22 maj 2019

 

Tilstede:  Stig, Ursula, Birthe, Albert, Claus

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra kassereren

4. Runde

5. Næste møde

Ad.1.  Godkendt

Ad.2.  Uddeling af erindringsgaver til Hans`s sekstethold

torsd. d. 23 maj af Ishøj kommune.

DGI formiddagspetanque mand. d. 15 juli, kl. 10 – 13.

DGI står for arrengementet. Tilmelding hjemmeside-

Familiepetanque 16 juni kl. 10. Tilmeld. Senest 9 juni.

Køleskab i køkken brudt op. Vi skal have  ny lås på.

Ad.3.  Kassebeh. 125.000,00 kr. Alle regninger er betalt.

Ad.4.  Claus skal hjælpe Albert med baner + øl + vand

Vedr: Ny udbringning fra bibliotek + Ishøjrådet.

Hører nærmere fra Berit.

Ang. mad, mælk + div. i køleskab, ligger og bliver gammelt

efter hjemmekampe. Ursula taler med holdlederne.

Ad.5.  Næste møde onsd.d. 19 juni kl. 17,30.     REF. CLAUS

TOP