Bestyrelsesmøde fra 13. juli 2017

af / søndag, 19 november 2017 / Udgivet iUncategorized

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. juli 2017

Tilstede: Jan, Stig, Birthe, Albert, Vivi, Benny

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra kassereren

4. Næste møde

Ad: 1: Godkendt.

Ad: 2: Vi skal måske overveje, p.g.a. lave deltagerantal, at ændre formen på vores klubmesterskaber.

Kræmmermarked i august. Pasning af bar. Albert kontakter Ivan angående vagter fredag. Aksel er også på om fredagen. Albert ringer til ham.

DPF formandsmøde 23/8 kl. 18.00 til 21.00. Jan kan ikke deltage, ingen andre meldte sig.

Mesterskab mellem Ishøj petanque klubber. Jan har talt med kassereren for Boule 96. (formanden er på ferie). Foreslået, at vi forsøger at lave nogle Ishøjmesterskaber med deltagere fra alle 3 petanqueklubber i kommunen. Vi afventer tilbagemelding.

TIIF Idrættens dag 2/9. Jan er på ferie. Der skal være nogle repræsentanter på banerne i 1½ time. Måske vi kan spørge Kenneth, Hans Henrik, Carsten, Henrik og Merete. Tovholder er Albert og vi andre hjælper.

Til klubhuset er foretaget indkøb af nyt service og bestik til 60 personer.

Tilskud til evt. landsmesterskab. Kvalificerer nogen hold sig fra klubben, betaler klubben hotelværelse. Skal foregå i Flensburg og Rødding for henholdsvis sekstet og kvartet.

DGI holdene har p.t. næsten kun sidstepladser. Hvad kan vi gøre for at forbedre situationen. Skal vi ændre formen for vores spillermøde. Opfattelsen var, at nogen følte sig presset til at tilmelde sig flere hold end man magtede, måske en ide, at holdlederne talte med deres spillere, og at spillermødet derefter kun omfattede holdlederne. Vi overvejer holdsammensætningen til næste år.

Ad: 3: Intet nyt. Kassebeholdningen er på ca.kr.106.000.

Ad: 4: 27. september 2017 kl. 16.30.

TOP