Bestyrelsesmøde fra 27. september 2017

af / søndag, 19 november 2017 / Udgivet iUncategorized

Tilstede: Jan, Stig, Birthe, Albert, Vivi, Benny

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra kassereren

4. Næste møde

Ad: 1: Godkendt.

Ad: 2: Triple-klubmesterskab afholdes 1. oktober samt spisning af æggekage.

Efterfølgende skal nævnes, at følgende deltagere blev klubmestre:

1. plads (guld) Iver, Henrik og Albert

2. plads (sølv) Elisabeth, Per og Ursula

3. plads (bronze) Sonja, Carsten og Birthe.

Forretningsudvalgsmøde 2/10.

Stævne med Ishøj Petanqueklub 15/10. Ishøj har tilmeldt 17 deltagere, så nu skal vi finde 17 deltagere fra TIIF petanque. Jan udtager deltagerne.

Spisning i klubhuset efter omdeling af Ishøj Nyt (samt nogle postkort fra Kabelplus) finder sted 20/10 kl. 18.00.

Medlemsmøde DPF 23/10 kl. 18-21 i Karlslunde. Jan + ? deltager.

Indkaldelse til DGI møde. Dato kommer snart.

Repræsentantskabsmøde i Tilst 18/11 kl. 10.00. Jan og Vibeke deltager.

Vi har stadig store problemer med unge mennesker der laver hærværk ved banerne. Problemet tages op på et FU-møde d. 2/10. Jan kunne godt tænke sig, at halinspektøren og John Romlund kunne komme til et møde, hvor der kunne drøftes, hvad der kan gøres.

Vi kunne sætte kamera op, som kan afsløre, hvem der laver hærværk.

Skuret kunne evt. lukkes af, så uvedkommende ikke kan komme ind.

(På FU-mødet , hvor der også deltog medarbejdere fra ”Gadeplan”blev det aftalt, at Jan skriver til halinspektøren og John Romlund)

Benny forsøger at sikre døren til vort rum bedre mod indbrud.

Jan har besluttet at forlade formandsposten til førstkommende generalforsamling.

Pensionistpetanque flyttes fra torsdag til tirsdag. Opslag bliver sat op.

Ad: 3: Kassebeholdningen er på ca.kr.110.000. Vi mangler betaling fra kommunen vedr. Ishøj Nyt samt for Kabelplus kort.

Jan efterlyste gode ideer til fornuftig brug af noget af kassebeholdningen.

Ad: 4: Ingen ny dato blev aftalt.

TOP