Dagsorden 1.    Valg af dirigent 2.    Valg af stemmetællere 3.    Godkendelse af bestyrelsens og forretningsudvalgets beretning 4.    Godkendelse af såvel afdelingens samt forretningsudvalgets regnskab 5.    Fastsættelse af kontingent 6.    Forelæggelse af såvel afdelingens samt forretningsudvalgets budget 7.    Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt til afdelingsformanden senest 8 dage før generalforsamlingen). 8.    Valg af bestyrelse: Kasserer Stig

Klubmesterskab double 2017

søndag, 23 juli 2017 af

Her er dette års klubmestre i double , Kenneth og Tonny og “runners-up” er Hans og Flemming… og på en flot 3. plads er Lene og Albert

TOP