Referat bestyrelsesmøde d. 03 april 2019 Petanque. Tilstede:              Stig, Ursula, Birthe, Albert, Claus, Benny. Dagsorden:         1. Godkendelse af referat fra sidste møde                                2. Nyt fra formanden                                3. Nyt fra kasseren                                4. Runde                                5. Næste møde Ad.1.                     Referat godkendt Ad. 2.                    Stig bød Claus velkommen i bestyrelsen                                Petanqueklubben har 20 års

Generalforsamling 24. marts 2019

søndag, 14 april 2019 af

T.I.I.F. Petanqueafdelingen Referat fra Ordinær Generalforsamling Søndag den 24. marts 2019   Dagsorden 1.    Valg af dirigent 2.    Valg af stemmetællere 3.    Godkendelse af bestyrelsens og forretningsudvalgets beretning 4.    Godkendelse af såvel afdelingens samt forretningsudvalgets regnskab 5.    Fastsættelse af kontingent 6.    Forelæggelse af såvel afdelingens samt forretningsudvalgets budget 7.    Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt til

TOP