Generalforsamling 24. marts 2019

af / søndag, 14 april 2019 / Udgivet iUncategorized

T.I.I.F. Petanqueafdelingen

Referat fra Ordinær Generalforsamling

Søndag den 24. marts 2019

 

Dagsorden

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af stemmetællere

3.    Godkendelse af bestyrelsens og forretningsudvalgets beretning

4.    Godkendelse af såvel afdelingens samt forretningsudvalgets regnskab

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Forelæggelse af såvel afdelingens samt forretningsudvalgets budget

7.    Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt til afdelingsformanden senest 8 dage

før Generalforsamlingen).

8.    Valg af bestyrelse:

Formand Stig Christiansen er på valg

Sekretær Vivi Hansen er på valg

9.     Valg af revisorer samt suppleant.

10.     Eventuelt.

 

Formand Stig Christiansen bød velkommen og generalforsamlingen startede.

 

 

Ad.1:

Jens Hansen takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen dermed var lovligt varslet senest 14 dage før generalforsamlingen og beslutningsdygtig.

 

 

Ad. 2:

Jan Pedersen og Svend Aage Andersen blev valgt.

 

 

Ad. 3:

2018 var et godt år, vi deltog i mange aktiviteter.

Vore klubmestre blev: Single Albert, i double blev det Jan og Per og triplen blev vundet af Per, Bjarne og Inge.

I DPF blev Danmarksserie holdet nr. 3. I Regional-serien kan man ikke rykke op.

I DGI – havde vi 3 hold i slutspillet i kvartet

Jette´s hold kom videre til landsmesterskabet i Lem og fik en 11 plads.

Sonja´s hold rykkede op i A rækken ,  Albert´s hold rykkede op i B rækken, mens Carsten´s hold rykkede ned i C rækken

I seksteten vandt Hans´s hold og kom til landsmesterskabet i Give. De vandt og blev dermed landsmester ( danmarksmester )

 

Hans´s hold i Klør 5 turneringen rykkede de op i 1 division.

 

I venskabsturneringen vandt vi også. Men kunne kun tabe i Naboturneringen, fordi vi var for få deltagere.

Vi havde en hyggelig suppe turnering  med 28 hold fra 6 klubber med mange gode kampe og med Jan og Per som vindere.

 

Vi havde en hyggelig dag med Ishøj Petanque på vores baner med Jette og Per som vindere.

 

Vi kom ikke til Svedala i år, da svenskerne havde fået ny bestyrelse.

 

Ishøj Nyt blev omdelt uden problemer.

 

 

 

 

Petanque afdelingens 20 års jubilæum vil først blive planlagt, når den nye bestyrelse er konstitueret.

 

Forretningsudvalgets beretning blev læst opog godkendt.

 

 

Ad. 4:

Kasserer Ursula Christiansen omdelte regnskabet for 2018, så alle selv kunne gennemgå det.

Hans ville gerne vide, hvorfor man ikke får renter. Kassereren meddelte, at man ikke får renter i dag, men snarere skal betale for at have en konto i banken.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ursula Christiansen læste Forretningsudvalgets regnskab op.

Her var overskuddet på kr. 24.000 og kassebeholdningen på kr. 114.000.

Jens Hansen meddelte, at FU regnskabet skal revideres af de valgte revisorer fra hver afdeling på skift efter valgt turnus.

 

 

Ad. 5:

Uforandret kontingent kr. 200,- blev godkendt.

 

 

Ad. 6:

Afdelingens budget lå på bordene til gennemsyn.

Vi skal betale kr. 1.500 i kontingent til DPF. Som noget nyt skal vi ikke betale licens pr. spiller, alle er med.

 

Vi har ikke modtaget Forretningsudvalgets budget

 

 

Ad. 7:

Hans havde indgivet et forslag indeholdende 5 punkter til brug for et spilleudvalg. Efter oplæsning af forslaget stemte medlemmerne:

10 stemte for – 15 stemte imod – 10 stemte ikke, hvorefter forslaget ikke blev godkendt.

Hans mente, at vi bør have nogle træningskampe med instruktør, men Claus Andersen mente, at vi ikke skal stemme om det.

Henrik Jensen vil gerne deltage i træningskampe.

Ursula Christiansen udtrykte, at en stor del af klubbens medlemmer er + 60/65 år.

 

 

Ad. 8:

Formand Stig Christiansen blev genvalgt som formand.

Claus Andersen blev valgt som sekretær

Albert Melsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem

Benny Hansen blev genvalgt som suppleant.

 

 

Ad. 9:

Jens Hansen blev genvalgt.

Jørn Pedersen blev valgt.

Svend Aage Andersen blev valgt som suppleant.

 

 

Ad.10:

Stig Christiansen takkede alle hjælperne og meddelte, at

onsdagstræningen genoptages den 3. april.

 

Venskabsturneringen fortsætter med kage.

 

Bussen til Svedala er på plads og den 18. april fra parkeringspladsen kl. 7.45.

 

Vi modtog et forslag fra Margith Hansen til en skovtur, der kunne gå til Thorsvang ved Stege (minder lidt om Andelslandsbyen nær Holbæk).

 

Jens Hansen takkede Generalforsamlingen, der sluttede kl. 10.30.

 

 

 

Referent: Vivi Hansen

Dirigent: Jens Hansen

TOP