Generalforsamling fra 19. marts 2017

af / søndag, 19 november 2017 / Udgivet iUncategorized

T.I.I.F. Petanqueafdelingen

Referat fra Ordinær Generalforsamling

Søndag den 19. marts 2017

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Godkendelse af bestyrelsens og forretningsudvalgets beretning

4. Godkendelse af såvel afdelingens samt forretningsudvalgets regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Forelæggelse af såvel afdelingens samt forretningsudvalgets budget

7. Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt til afdelingsformanden senest 8 dage

før generalforsamlingen).

8. Valg af bestyrelse:

Formand Jan er på valg – modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem Albert er på valg – modtager genvalg.

Sekretær Vivi er på valg – modtager genvalg.

9. Valg af revisorer samt suppleant.

10. Eventuelt.

Formand Jan Pedersen bød velkommen og generalforsamlingen startede.

Ad. 1: Finn blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt

og dermed lovligt indkaldt samt beslutningsdygtig.

Ad. 2: Svend Aage og Lis blev valgt.

Ad. 3: Jan fortalte kort om forretningsudvalgets beretning. Der har været 4 møder i

2016. Der var ingen økonomiske hændelser og vi bliver i nuværende bank.

Problemer med fjernsynet er nu i orden.

Booking af lokaler skal ske på vægkalenderen.

Petanqueafdelinger har sørget for reparationer på skuret.

Beretningen blev godkendt.

Beretning 2016, petanque TIIF.

DPF.

2016 var igen en godt år, sportsligt set, selvom Danmarksserieholdet heller ikke sidste år formåede at kvalificere sig til oprykningskampene til 2. division, men sidste år var vi tættere på end nogen sinde, og skal vi være ærlige, må vil vel også sige, at det denne gang var egen dumhed, Vi banker de hold, der kvalificerer sig, men taber til det absolutte bundhold, og det er lige præcis det der gør, at det ikke blev os.

Vi prøver igen i år, hvor der er en ny turneringsform. Vinderen rykker direkte op, 8 hold i puljerne og en ekstra spillerunde. Vi er kommet i pulje med Søborg, Nordfalster 2,

Troldens, Hedebo 4, Øbro, Tappernøje 2 og Torpgården. Søborg og Nordfalster er nedrykkere fra 2. division mens Torpgården er oprykkere fra Regionalen. De eneste der nok ikke kan rykke op fra vores pulje er Hedebo. Spillestederne er Tappernøje, Nordfalster, hjemme og Torpgården. Længere ture, så Stig kan godt begynde at afsætte kilometerpenge, men rart med nogle nye modstandere.

Regionalholdet skulle heller ikke spille oprykningskampe. Det havde selvfølgelig været rart for dem sportsligt at opnå dette, men var de endt på en oprykningsplads kunne de ikke rykke op alligevel på grund af DK-holdet ikke kan tage sig sammen til at stige i graderne.

I år gælder det FIF 3, Viking 2, Jonstrup, Slangerup, Gribskov 2 og Hornbæk 2. Jonstrup er nedrykkere. Spillesteder er FIF, hjemme, Hedebo og Jonstrup så ingen lange ture. Også her en ekstra runde.

Spil på tid: det ser ikke lyst ud. På et dialogmøde i DPF i februar prøvede jeg ellers af al magt at få det igennem, og selvom der er flere støtter, bliver det svært, men nu ligger ønsket i hvert fald på skrift i Turneringsudvalget. Hvad der derimod har større chance for at blive ændret er størrelsen af 9 – mandsholdene. Her arbejder stærke kræfter, ud fra forskellige motiver, på at få indført 7 – mandshold, men det bliver tidligst fra 2018.

DGI

I DGI har vi igen klaret os godt. Nu er hukommelsen ikke hvad den har været, men var det ikke sådan, at Hans sekstethold i serie A kom i slutkampene og blev nummer 3, at både Carsten og Jettes kvartethold i serie B kom til slutkampene og begge rykkede op i serie A.

Så i 2017 har vi 2 hold i A-rækken både i kvartet og sekstet, det er kun Hedebo, der kan slå det. Det kan vi, synes jeg, godt tillade os at være lidt stolte af.

Den 23/4 afholder DGI landsdelsmesterskaber i single, double, triple. Jeg har personligt været fortaler for at dette stævne afholdes, og at det kan gennemføres, at der kommer nok tilmeldinger. Økonomisk er det sådan, at hvis der kommer 10 hold i såvel triple, double og single dækker tilmeldingsgebyret vindernes deltagelse i Landsmesterskaberne til efteråret. Jeg håber derfor, at vi fra TIIF får en fyldig tilmelding, og med det mener jeg i hvert fald 2 hold i alle rækker. Jeg har sat en tilmeldingsliste op på døren, I må meget gerne skrive jer på allerede i dag. Jeg skal i eftermiddag til møde i DGI, hvis jeg der kan meddele, at vi møder talstærkt op, vil det måske inspirere andre klubber.

Venskabskampe.

Svend Aages hold i venskabsturneringerne med Br. Strand og Havdrup vandt for første gang turneringen sammenlagt.

I naboturneringen med Glostrup og Vallensbæk blev vi nr. 2.

Vores kamp mod Svedala i Sverige endte med en knusende sejr til os, igen, både som hold og individuelt. Jeg håber vi kan fortsætte vore kampe mod svenskerne. Jeg var på et tidspunkt lidt nervøs for, at de ville trække sig. Men der er sket det, at de har fået ny formand, det fik jeg at vide sidste weekend, ham er jeg allerede i dialog med, og han vil

vende tilbage i næste uge, når de har holdt bestyrelsesmøde. Jeg har inviteret dem til weekenden d. 6 – 7/5.

Klubmesterskaber.

I double vandt Kenneth og Tonny. I single løb Jette med titlen, mens Vivi, Bjarne og Jens blev triplemester.

I triple prøvede vi for første gang at trække lod om makkerne. Jeg deltog ikke selv, men har fået meget forskellige tilbagemeldinger. Nogen siger, at det ikke er et rigtigt mesterskab, når man har lodtrækning og slet ikke i kongedisciplinen triple. Andre siger at det er godt at andre end de sædvanlige også kan komme til fadet, at når vi bryster os af at være en social klub, kan vi også godt være sociale i et af mesterskaberne, og at mesterskaberne ingen værdi har, når de mest toneangivende spillere klumper sig sammen på 2 – 3 hold.

Bestyrelsen må tage stilling til, hvordan vi gør det i år. Mit standpunkt i øjeblikket er, at vi i år også kører med lodtrækning. Jeg synes, at det passer godt med vores profil, hvor vi også går meget op i det sociale, at vi også bruger et klubmesterskab til at være social. Men vi lytter da gerne til argumenter for og imod, og gerne i dag.

Sociale arrangementer.

Der har generelt været stor tilslutning til vore hygge arrangementer.

• Det månedlige vinspil er stadig populært

• Vores forælder/børnespil blev faktisk en enorm succes, og vi har fået utallige opfordringer til at gentage det. Vi har det ikke på aktivitetskalenderen. Om vi får det må tiden vise, bl.a. afhænger det af, om svenskerne kommer. Selvom medlemmerne er flinke til at hjælpe, når vi har arrangementer, er det et spørgsmål hvor meget bestyrelsen orker. Vi har også 2 hjemmekampe i DPF vi skal have afholdt. Hvis vi finder en dag, hvor det er muligt at afholde det, er løsningen måske at arrangementet afholdes af andre medlemmer end bestyrelsen.

• Suppestævnet gik rigtigt godt, og med de rigtige vindere.

• Skovturen gik sidste år til Jagt – og Skovbrugsmuseet, pæn deltagelse. Sædvanlig god stemning. Om så stedet var det optimale, er selvfølgelig en individuel afgørelse, personligt var jeg ikke imponeret. Skal vi holde den i år, og hvor skal den gå til? Der har været nævnt nogle haver, jeg kan også forslå Esrum Kloster. Hvad er stemningen.

• Grillfesten gik fint, god mad, lidt mindre drikkelse end tidligere mener jeg, i hvert fald ingen frit fald fra bænke og stole.

• Julefrokosten deltog jeg ikke i, men har hørt den gik på vanlig fin vis.

• Halloween sørger Sonja og Birthe fortsat for, mens vi har droppet et egentlig fastelavnsarrangement.

• Jule- og nytårsarrangementerne er fortsat også velbesøgt.

• Svend Aage blev årets kammerat

Vi har, på vores foranledning været i dialog med Ishøj Petanque, og Stig og jeg har holdt et møde med dem. Min indgang var, at få klarlagt om vi kunne bruge hinanden til noget og få undersøgt mulighederne for at afholde nogle Ishøjmesterskaber, hvor både de og vi og den 3. petanqueklub kunne være deltagere. Det viste sig, at deres ønsker var at komme

ud og spille mod nogle andre, de har nogle spillere, der gerne vil spille, mens andre helst kun vil hygge derhjemme. Men da de ikke er så mange blev det for nogle lidt trivielt. Så konklusionen på mødet blev:

• at jeg skal forsøge at få arrangeret nogle mesterskaber. De har åbenbart intet forhold til Boule 96, selvom de har klubhus i hver enden af petanquebanerne.

• Ishøj vil gerne stille spillere til vort Regionalhold i DPF, hvis vi kommer i bekneb.

• Ishøj spillere er inviteret til at deltage i vores træning i det omfang de ønsker det.

Der er kommet nye regler, vi omtalte det lidt på vores spillermøde. Jeg har først fået dem i denne uge, så jeg har desværre ikke haft tid til at få dem læst. Min tanke er, at få printet nogle eksemplarer ud, så vi har et eksemplar her i klubben og at holdlederne for DPF-holdene får et eksemplar. Er der noget vigtigt nyt, skal jeg nok få det kommunikeret ud.

DGI har lavet et hæfte med de nye regler, tilpasset DGI. Vi får anskaffet et eksemplar til alle holdledere.

Til slut tak til alle, der har givet en hånd med, til alle der har deltaget i vore arrangementer og ikke mindst til bestyrelsen for et flot arbejde og et godt samarbejde.

Jan

Beretningen blev godkendt.

Ad. 4: Afdelingens regnskab blev godkendt.

Forretningsudvalgets regnskab blev godkendt.

Ad. 5: Uforandret kontingent kr. 200,- blev godkendt.

Ad. 6: Forretningsudvalgets budget blev gennemgået.

Petanque budgettet balancerer.

Ad. 7: Forretningsudvalget er kommet med 1 forslag: I forbindelse med Ib Nielsens død

har foreningen arvet nogle penge. Arven var testamenteret den fond, som Ib

tidligere havde stiftet til fordel for ungdommen i TIIF, men da denne ikke mere

opfylder betingelserne for at være en fond, er det nu FU, der administrerer

det samlede beløb efter Ib Nielsen, i alt ca. 650.000,-. Beløbet er udskilt fra fore-

ningens øvrige formue, og der er udarbejdet et sæt regler for beløbets anvendelse,

ligesom der er indsat et særligt udvalg, der administrerer beløbet.

FU har det øverste ansvar og det er FU, der udpeger 2 af de 3 medlemmer til det

særlige udvalg, fodboldformanden er født medlem.

Efter en kort debat blev de særlige regler, der gælder for arven, vedtaget.

Ad. 8: Jan, Albert og Vivi blev alle genvalgt til bestyrelsen. Benny blev valgt som

suppleant.

Ad. 9: Jens blev genvalgt som revisor for 1 år, og Grete blev valgt som r

TOP