Generalforsamling T.I.I.F. – petanqueafdelingen

af / lørdag, 10 februar 2018 / Udgivet iUncategorized

Indkaldelse til generalforsamling

I

T.I.I.F. – petanqueafdelingen

Søndag d. 18. marts 2018, kl. 9.00 i Klubhuset.

Dagsorden i.h.t. vedtægterne.

Ønskes et emne behandlet under “Indkomne forslag”

skal dette fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

I år er Stig og Birthe på ordinært valg, begge modtager genvalg.

Jan har meddelt, at han, selvom han ikke er på valg i år, afgår han som formand på generalforsamlingen,

der skal derfor i år vælges en ny formand for en periode af 1 år.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

TOP