Generalforsamling TIIF Petanque 5/7 2020

af / torsdag, 18 juni 2020 / Udgivet iUncategorized

TIIF Petanque afholder generalforsamling d. 5. juni kl 9.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage  før på mail : stig@usmad.dk

Bestyrelsen

TOP