Referat bestyrelsesmøde 10.10.2018

af / søndag, 28 oktober 2018 / Udgivet iUncategorized

Tilstede: Stig, Ursula, Birthe, Albert, Vivi, Benny 

 

Dagsorden:1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

  1. Nyt fra formanden
  2. Nyt fra kassereren
  3. Runde
  4. 5. Næste møde

                       

 

Ad. 1:Godkendt. 

 

 

Ad. 2:DPF 

Licens gives for 7 spillere på begge hold. Licensen gælder samtidig for alle spillere. Dog er det ikke vedtaget endnu. 

I år har vi 23 licenser, så ovennævnte vil dermed være en stor fordel. 

 

DGI 

Midtvejs møde holdes 25/10 i Ringsted. Jan, Albert og Carsten deltager. 

 

Landsholds-mesterskab i sekstet blev afholdt 16/9 i Give, der var 16 hold og vi vandt (blev nr. 1), hvilket lykønskes deltagerne med et glas 21/10. 

Landsholds-mesterskab i kvartet blev afholdt 23/9 i Lem. Her blev vi nr. 11. 

 

Turnering mod Ishøj Petanque. Stig og Albert havde et møde med Ishøj Petanque. Der kommer 6 hold og som tidligere aftalt lægger vi baner til og IP vil så sørge for arrangementet med mad. Vi laver morgenkaffe. 

 

 

Ad. 3:Vi har ca. kr.119.000 i kassen. Vi mangler kr. 3.800 + 4.700 for omdeling af Ishøj Nyt. Udgifter i Give kr. 6.128 og i Lem kr. 3.420. 

Kørepenge kr. 1/ km gives ved kørsel på min. 50 km frem og tilbage.  

 

 

Ad. 4:Birthe sørger for præmier til triple klubmesterskab – 3 flasker i alt, guld, sølv og bronze. 

Når klubmesterskaberne er overstået, spiser vi æggekage, som laves med hjælp fra Jørn, Hanne. Grete steger flæsk. 

 

Benny har sørget for hjul på den nye bænkvogn. 

 

Vi / Albert rykker banerne til 4 m. fredag middag den 12/10 kl. 12.00. Der skal nok flere sten på stenbanerne.  

 

Ad. 6:Næste møde aftales senere.  

Referent Vivi 

TOP