Referat bestyrelsesmøde 23.5.2018

af / onsdag, 06 juni 2018 / Udgivet iUncategorized

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. maj 2018

 

Tilstede: Stig, Ursula, Birthe, Albert, Vivi, Benny

 

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra kassereren

4. Runde

5. Diverse

6. Næste møde

 

 

Ad. 1: Godkendt.

 

 

Ad. 2: 1½ times kursus 29/5 i data forordning person oplysninger. Stig og Ursula deltager.

 

Trøjer og jakker med logo. Måske kan vi lokke Mester Jacob. Vi skal have en sætpris på trøjer og jakker. Stig checker.

 

 

Ad. 3: Kassebeholdningen er på ca.kr.110.000. kr. 7.000 sættes ind i morgen.

Kørepenge kr. 300,- overføres til Albert.

 

 

Ad. 4: Klubmesterskab i double 27/5. Medaljer til alle 3 klubmesterskaber er købt. Vingaver sørger Birthe og Carsten for.

Når klubmesterskaberne er overstået, spiser vi forloren skildpadde. Birthe sørger for indkøb af æg og flutes.

 

Sommerlandsturnering lørdag den 9/6. Vi sørger for morgenmad kl. 9.00. Benny og Vivi køber ind. Til frokost kan man købe varm ret: Frikadeller med kold kartoffelsalat. Birthe arrangerer.

 

Forældre/børn turnering holdes søndag den 17/6. Efter turneringen spiser vi grill-pølser, m.m. samt kaffe og småkager. Tilmeldingsgebyr er kr. 10,-/deltager.

 

2 nye fag til flethegn købes som erstatning for de ødelagte.

 

 

Ad. 5: Intet.

 

 

Ad. 6: Næste møde holdes onsdag den 11/7 kl. 17.00.

 

 

 

 

 

 

Referent Vivi

TOP