Referat bestyrelsesmøde 3. april 2019

af / søndag, 14 april 2019 / Udgivet iUncategorized
Referat bestyrelsesmøde d. 03 april 2019
Petanque.
Tilstede:              Stig, Ursula, Birthe, Albert, Claus, Benny.
Dagsorden:         1. Godkendelse af referat fra sidste møde
                               2. Nyt fra formanden
                               3. Nyt fra kasseren
                               4. Runde
                               5. Næste møde
Ad.1.                     Referat godkendt
Ad. 2.                    Stig bød Claus velkommen i bestyrelsen
                               Petanqueklubben har 20 års jubilæum d. 21/6.
                               Det var svært at finde en dato til at fejre det, grundet
                               Sankt Hans + petanquekampe.
                               Dato blev fastsat til d. 6 juli kl. 13,oo til spisning +
                               vin + øl + vand.
                               Stig kontakter Morten ang. grill + festudvalg
                               og medlemmerne.
                               Bylaget skal låne klubhuset d. 30/4 kl. 19oo. Der skal sælges
                               øl + vand + kaffe + te, i baren.
                               Til rådighed: Albert – Lene – Claus og Jette.                   
                               Stig kontakter Oldermand.
                               Referat: Jan fra DGI møde.
                               Måske reserve på kvartet + sekstet holdet.
                               Træningskamp Regionalholdet d. 24/4 kl. 18oo i Roskilde.
                               DS – holdet ikke på plads.
                               Spilleudvalget – Bjarne og Jan prøver at organisere træning
                               med instruktør, 3 gange i sæsonen til rimelige priser.
                               Claus kontakter Jan.
Ad.3.                     Ursula oplyste at kassebeholdningen er på 125.ooo,oo kr.
                               Lageret er fyldt op.
Ad.4                      Ursula syntes ikke at medlemmer skulle have betalt
                               tilmeldinger til turneringer, hvis de vandt store penge-
                               præmier.  Hvilket blev aftalt.
Ad. 5.                    Næste møde d. 1/5 kl. 17,3o.
                               Referent Claus
TOP