Referat bestyrelsesmøde 4.4.2018

af / onsdag, 06 juni 2018 / Udgivet iUncategorized

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. april 2018

 

Tilstede: Stig, Ursula, Birthe, Albert, Vivi, Benny

 

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra kassereren

4. Runde

5. Diverse

6. Næste møde

 

 

Ad. 1: Godkendt.

 

 

Ad. 2: Vi har tilmeldt os til landsdelsmesterskaberne den 15/4. Carsten, Birthe, Hans, Jan, Sonja, Svend Aage og Per deltager.

 

Forældre/børn turnering holdes søndag den 17/6. Vil blive drøftet på næste møde.

 

Som nytiltrådt formand havde Stig ikke flere nyheder.

 

 

Ad. 3: Kassebeholdningen er på ca.kr.118.000.

 

 

Ad. 4: Man blev enige om, at kørepenge skal gives ved afhentning af varer, m.m. samt Ishøj Nyt.

 

 

Ad. 5: Isolering af skuret vil ske indenfor overskuelig fremtid.

 

Vognen med bordene kører, som den skal.

 

 

Ad. 6: Næste møde holdes onsdag den 23/5 kl. 17.00.

 

 

 

Referent Vivi

TOP