Referat bestyrelsesmøde 7. januar 2019

af / lørdag, 02 februar 2019 / Udgivet iUncategorized

Tilstede: Stig, Ursula, Birthe, Albert, Vivi, Benny

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra kassereren

4. Runde

5. Næste møde

 

 

Ad. 1: Godkendt.

 

 

Ad. 2: Generalforsamling holdes 24. marts 2019 startende kl. 9.00 med morgenmad samt spisning efter vinspil. Indkøb planlægges ved næste møde.

 

Formand Stig stiller ikke op igen til generalforsamlingen.

Sekretær Vivi stiller ikke op igen til generalforsamlingen.

Stig skriver aktivitetsplan for resten af året.

 

 

Ad. 3: I banken har vi ca. kr.130.000. Regnskab følger.

Albert får kr. 500,-  2 gange årligt i kørselstilskud.

 

 

Ad. 4: Benny foreslog, at vi spiser den årlige bestyrelsesmiddag på restaurant, hvilket blev vedtaget.

 

Birthe foreslog, at vi skifter makker i spilrunderne. Det kan måske gennemføres om onsdagen.

 

Albert meddelte, at Ishøj Nyt kommer på næste fredag.

 

 

Ad. 6: 13. februar 2019 kl. 16.00.

TOP