Referat bestyrelsesmøde 8-1-2018

af / onsdag, 06 juni 2018 / Udgivet iUncategorized

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. januar 2018

 

Tilstede: Jan, Stig, Birthe, Albert, Vivi, Benny

 

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra kassereren

4. Næste møde

 

 

Ad: 1: Godkendt.

 

 

Ad: 2: Spisning i klubhuset efter omdeling af Ishøj Nyt finder sted 19/1 kl. 18.00.

Vi køber varm mad. Forret: Rejemad, hovedret: Stegt flæsk med persillesovs, ingen dessert, måske is, Irish kaffe.

 

Suppestævne 8/3-18 med fast makker gentages også i år, da det har været en succes de 2 foregående år. Birthe laver igen gullaschsuppe. Jan inviterer klubberne samt også svenskerne fra Svedala.

 

Forældre/barn turnering tages op igen. Tidspunkt drøftes nærmere.

 

Tur til Svedala. Følgende datoer kan være mulige: 5/5 – 26/5 – 16/6. Jan spørger hurtigt svenskerne.

 

Bestyrelsesmiddag udskydes til efter sommerferien.

 

Jan forlader formandsposten til generalforsamlingen, som finder sted 18/3-2018.

På valg er Stig og Birthe – begge vil gerne genvælges til hhv. kasserer og bestyrelsesmedlem.

 

Pensionistpetanque er flyttet fra torsdag til tirsdag kl. 10.00.

 

Spillermøde. Holdlederne bør finde interesserede spillere i god tid. Jan tilsiger holdledere.

 

 

Ad: 3: Kassebeholdningen er på ca.kr.115.000. Vi fik kr. 1.984 for omdeling af Kabelplus kort.

 

 

Ad: 4: Ny dato aftales efter generalforsamlingen.

 

 

Referent Vivi

TOP