Referat bestyrelsesmøde d. 1. maj 2019

af / fredag, 05 juli 2019 / Udgivet iUncategorized

Petanque

Referat bestyrelsesmøde d. 1. maj 2019

 

Tilstede:  Stig, Ursula, Birthe, Albert, Claus, Benny

 

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra kassereren

4. Runde

5. Næste møde

Ad.1.  Godkendt

Ad.2.  Vedr.: Double klubmesterskab

Der skal min. være 8 hold. Tilmelding senest d. 5. maj.

Ellers flyttes det til senere.

Vi har haft 2 doublepar i Eggeslevmagle til DGI Landsdels-

Mesterskab. Birthe og Carsten blev flot nr. 2 og skal til

LM i Holstebro 7.-8. sept.

Sende reminder til Jubilæum d. 6. juli kl.13.00.

Ad.3.  Kassebeholdning kr. 130.000,- . Skal betale nogle regninger

Ad.4.  Svedala Venskabsklub

Lørdag d. 18. maj. Mødetid klubhus 7.30.  Busafg. 7.45

Albert skal finde en lille gave til Svedala

Ad.5.  Næste møde d. 22. maj, kl. 17.30.

Ref. Claus

TOP