Referat bestyrelsesmøde d. 19 juni 2019

af / fredag, 05 juli 2019 / Udgivet iUncategorized

Petanque

Referat bestyrelsesmøde d. 19 juni 2019

 

Tilstede:  Stig, Ursula, Birthe, Albert, Benny, Claus

Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af sidste møde

2. Nyt fra formanden

3. Nyt fra kasseren

4. Runde

5. Næste møde

Ad.1  Referat godkendt

Ad.2                            Hans`s sekstet fik erindringsgaver + 2 stk. Tivoli årskort

pr. person + god mad af Ishøj Kommune

Familiestævne sønd. D. 16 juni gik rigtig godt med 3 kampe

pr. hold + grillpølser til afslutning.

To medlemmer har meldt sig ud af klubben

Der skal købes vin og borddækning til jubilæet

DS  d. 22 juni. Albert og Birthe køber ind

Vedr: Infoskærm i klubben. Vi skal dele beløb med fodbold

3.250,00 kr. til hver afd. + 50,00 kr. mdl. Stig tager sig af

sagen.

Ad. 3                                Vi har debitor til gode.

Ad. 4                            Albert oplyser vedr: Uddeling uge 33. Ishøjnyt + biblioteket.

Ad.5                             Næste møde onsdag . 17 juli  kl. 17,00

Ref. Claus

TOP