Referat fra Ordinær Generalforsamling Søndag den 18. marts 2018

af / mandag, 30 april 2018 / Udgivet iInformation

Dagsorden

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af stemmetællere

3.    Godkendelse af bestyrelsens og forretningsudvalgets beretning

4.    Godkendelse af såvel afdelingens samt forretningsudvalgets regnskab

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Forelæggelse af såvel afdelingens samt forretningsudvalgets budget

7.    Indkomne forslag (skal indsendes skriftligt til afdelingsformanden senest 8 dage

før generalforsamlingen).

8.    Valg af bestyrelse:

Kasserer Stig Christiansen er på valg

Bestyrelsesmedlem Birthe Kramer er på valg

9.     Valg af revisorer samt suppleant.

10.     Eventuelt.

 

Formand Jan Pedersen bød velkommen og generalforsamlingen startede.

 

 

Ad. 1:

Jens Hansen blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt og dermed lovligt indkaldt samt beslutningsdygtig.

Ad. 2:

Claus Andersen samt Anni Hansen blev valgt.

Ad. 3:

Porten udenfor er sat i produktion.

 

Flyve-banko har tidligere givet overskud, men blev ikke gennemført i 2017 grundet støtteforeningens nedlæggelse.

Dog blev selve bankospillet afholdt.

 

Beretning TIIF Petanque 2017.

 

Klubmesterskaber:

Triple: Iver Beck – Henrik Jensen – Albert Melsen

Double: Kenneth Larsen – Tonny Handberg

Single: Bjarne Hansen

 

Af de 18 pladser, der var plads til på podiet i de 3 rækker, optrådte 17 forskellige navne, ingen dobbeltmester og altså kun 1 der var på podiet 2 gange.

 

Turneringer:

 

DPF:

Danmarksserieholdet havde generelt nogle gode turneringskampe, med enkelte bump, men endnu engang blev det ikke til oprykning, men modsat var vi meget langt væk fra nedrykningen.

 

Regionalholdet har, ligesom Danmarksserieholdet, haft nogle svingende resultater, men har da vundet kampe og har haft nogle gode dage.

 

Lidt senere lidt om den kommende turnering.

 

DGI:

I disse kampe, er det jo lige så meget hyggen i kampene, der tæller, selvom vi selvfølgelig alle gerne vil vinde hver gang. Generelt er det gået fint, og vi havde i A-rækken i såvel kvartet – som sekstet et hold med til slutkampene, med en 3 og 4 plads som resultat, og 4 pladsen var et my fra at være en 3. plads, et sølle point skilte, men spændende var det. Vi havde nok været lige lovlig optimistisk med hensyn til at stille hold, der var derfor personer, der lidt for tit fik vredet armen rundt, med krav om at spille. Vi har i år taget konsekvensen og trukket det ene sekstethold, så vi år kun har et hold, mens vi fortsætter med 4 kvartethold.

 

Vi har deltaget i andre turneringer:

 

I klør 5 turneringen blev det hold Hans er holdleder for nr. 2 i 2. division. Et meget flot resultat, når man ser på de modstandere, vi er oppe imod. Holdet Carsten er holdleder for, har endnu ikke færdigspillet.

 

Svend Aages venskabsturnering med Br. Strand og Havdrup vandt vi for andet år i træk.

 

Kampen mod Svedala blev også vundet, som sædvanlig havde jeg nær sagt, Per og jeg vandt den individuelle turnering.

 

Suppestævnet, som vi holdt i sidste uge, her vandt Claus og Jan

 

Vi havde som noget nyt også fået arrangeret en kamp mod Ishøj, der vandt vi holdkampen, mens et Ishøj hold vandt individuelt.

 

I naboturneringen mod Glostrup og Vallensbæk blev det sidste kun til en 2. plads.

 

I RSPC`s andepetanque tog vi også godt for os af præmierne, jeg kan desværre ikke huske det nøjagtige tal.

 

Ishøj Nyt:

 

Uddelingen har mig bekendt forløbet næsten gnidningsløst. Vi har haft nogle ekstrauddelinger, som har været lidt sværere at håndtere. Vi har en publikation fra Samvirket, egentligt o.k., men den er noget tykkere, så de af os, der har mange

antalsmæssigt måtte svede lidt mere. Så havde vi nogle breve fra Kapelplus, det var noget lort, og da vi havde delt første portion ud, sagde vi pænt nej tak til yderligere.

Nu må vi se, hvor længe vi har tjansen, jeg synes vi jævnligt hører forlydende om, at bladet skal på skærmen, vi må se.

Men det er blevet lidt mere besværligt nogle steder, på grund af, at der kommer dørlåse flere steder, og vi har endnu ikke fået opdraget alle boligselskaber fuldt ud, men det kommer vel.

Helbredet har også hos nogle af omdelerne sat sine begrænsninger, så det kan da godt være, at vi på sigt, skal have nogle nye friske, unge folk på en 65 – 70 år ind på uddelerholdet.

Men uddelingerne, synes jeg, fortsat er med til at styrke sammenholdet. Nogle af os har da haft nogle hyggelige stunder i Havnen efter omdelingen, og den fælles spisning heroppe er også gået fint.

Jan Pedersen

 

Beretningen blev godkendt.

 

Forretningsudvalgets beretning for 2017.

 

Foreningen, hvor vi nu er 467 medlemmer, hvoraf 167 er u/18, har haft et noget turbulent år.

 

Arven efter Ib Nielsen, som vi i daglig tale kalder “Bosses Fond” løb ind i en masse formelle problemer, der dog i 2017, efter godkendelse på samtlige Afdelingsgeneralforsamlinger, endte ud i, at man udpegede et udvalg, der efter stort set de samme regler, som var gældende, mens der var en fond, administrerer formuen og godkender udlodninger derfra. Formuen tilhører TIIF, men holdes adskilt fra den øvrige formue.

 

Støtteforeningen blev desværre nedlagt i 2017, ingen havde tid og kræfter til at fortsætte arbejdet i det omfang, det havde tidligere. Efter et stort arbejde af enkelte medlemmer, og med god opbakning af tidligere hjælpere, lykkedes det dog at få hovedopgaven, bankospillet, afviklet i en reduceret udgave. P.t. er der ikke truffet endelige aftaler om, hvad der fremadrettet skal ske med bankospillet og Støtteforeningens øvrige arrangementer, men det må nok forudses, at det alene bliver bankospillet, der i et eller andet omfang videreføres. Indtil videre administreres formuen, fra den nu nedlagte afdeling, af FU.

 

Gymnastik – og badmintonafdelingen var primusmotorer i en temadag, TIIF – dagen, der blev afholdt d. 2.september. Temadagen var velbesøgt, dog desværre mest af foreningens egne medlemmer. Dagen gav underskud, der er dækket af foreningens midler.

 

Klubhuset, mest omkring petanquebanerne, har været plaget af en del hærværk fortrinsvis i weekenderne, af unge såvel fra Ishøj som omliggende kommuner. Da vi også havde mistanke om salg af stoffer, har vi over sommeren været i kontakt med Ishøjs forebyggelsesenhed. Sidst på året, blev der afholdt et møde, hvor alle involverede parter fra såvel TIIF som kommunen var repræsenteret, ligesom Lokalpolitiet var orienteret. Det konkrete resultat af mødet blev bl.a., at

overdækningen ved petanquebanerne vil blive lukket med en skydeport. Man/vi håber så at problemerne af den vej vil blive løst/delvist løst.

Porten er i skrivende stund, primo marts, endnu ikke etableret, men vi har fået oplyst, at det sidste formelle er blevet klaret ultimo februar, så mon ikke der snart sker noget.

Forretningsudvalget.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Ad. 4:

Stig Christiansen gennemgik petanque-regnskabet, som blev godkendt.

 

Forretningsudvalget har 3 regnskaber. Indestående kr. 90.000, som blev godkendt.

 

Bosses fond har kr. 650.000. Sidste år blev kr. 51.000 udloddet.

 

Gammel støtteforening har en formue på ca. kr. 200.000, men et underskud på 47.000.

Regnskabet for forretningsudvalget er endnu ikke underskrevet.

 

Ad. 5:

Uforandret kontingent kr. 200,- blev godkendt.

 

Ad. 6:

Petanque budgettet er næsten uændret. Årets resultat kr. 4.400, som blev godkendt.

 

Forretningsudvalgets budget blev gennemgået og var næsten uændret.

 

Ad. 7:

Intet.

 

Ad. 8:

Jan Pedersen gik af som formand.

Kasserer Stig Christiansen blev valgt som formand.

Ny kasserer Ursula Christiansen blev valgt.

Bestyrelsesmedlem Birthe Kramer var på valg – var ikke til stede, men havde accepteret genvalg.

Benny Hansen blev valgt som suppleant.

 

Ad. 9:

Jens Hansen og Grete Larsen blev genvalgt.

 

 

Ad.10:

Stig Christiansen sagde tak for valget. Jan Pedersen vil godt fortsætte til møder.

Udvalg bør findes til aflastning.

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 10.00.

 

Referent: Vivi Hansen

Dirigent: Jens Hansen

TOP