Støtteforeningen yder økonomisk støtte til foreningens ungdomsafdelinger til rejser, stævner, afslutningsfester, idrætstøj og -udstyr.

Vi er en flok frivillige, som med glæde har påtaget os at stå i spidsen for foreningens arbejde og arrangementer.

 

Hvad er Vort formål?

Vort formål er at skaffe midler til støtte for især ungdomsarbejdet i TIIF.
Foreningens aktive børn og unge får igennem idrætten sund motion, træning og oplever konkurrencemomentet. De møder jævnaldrende og får muligheden for at skabe venskaber og sociale relationer for hele livet. Vi i Støtteforeningen er en flok frivillige, som med glæde har påtaget os at stå i spidsen for foreningens arbejde og arrangementer. Vi er meget glade for alle jer, som allerede støtter os. Vi nyder også stor opbakning fra lokale firmaer, som sponsorer til vore arrangementer.


Hvad har vi støttet?

I 2011 og i 2012 har vi i hvert af årene givet tilskud for 50-60.000 kr. I 2013 har vi brugt 90.000 kr. og lidt mindre i 2014. Der er de sidste år givet penge til fodboldture, til stævner flere steder i Danmark. Vi har givet mange penge til stævner i Danmark og for første gang i 2013 til en udlandstur til Italien. Til nytårskuren i foreningen i januar gav vi hæderspriser til ledere i alle afdelinger og til et drenge fodboldhold.

Fodboldhold har haft trænings- og hyggearrangementer i klubhuset og på Ishøj Vandrerhjem.

Vore mange frivillige trænere og ledere har alle fået et sæt træningstøj både til sommer- og vinterbrug.

Gymnastikafdelingen har fået tilskud til jule- og afslutningsarrangementer.

Vi har sammen med TIIF hovedforening og Ishøj Skole betalt et bedre højttaleranlæg i Skolehallen, som både skolen og idrætsforeningen nyder godt af.

Alle ledere og trænere kan med deres afdelings anbefaling søge tilskud efter nogle retningslinjer, som besluttes hvert år på støtteforeningens generalforsamling. Vi giver f.eks. maksimalt 350 kr. pr. deltager og 1000 kr. pr. leder/træner til ture. Herudover kan ydes transporttilskud. Mange børn og unge har nydt godt af vore tilskud gennem årene.

Hvor får vi pengene fra?

De fleste penge får vi fra vore arrangementer især det årlige store bankospil. Her havde vi et overskud på 92.000 kr. i 2012 og 96.000 kr. i 2013 0g 112.000 kr. i 2014. Vort fastelavnsarrangement er gratis og koster os ca. 8.000 kr. Det er en meget gammel tradition i foreningen. Det giver områdets familier mulighed for at få nogle gode og hyggelige timer sammen, og måske lyst til at blive medlem og dyrke idræt.

Herudover får vi penge fra bl.a. Lions Kræmmermarked, hvor frivillige passer en af barerne.

Vi skulle også gerne have en god indtægt fra vore medlemmer.Her kan vi bruge mange flere.
Blivmedlem

Alle ledere og trænere kan med deres afdelingens anbefaling søge tilskud efter nogle retningslinjer, som besluttes hvert år på støtteforeningens generalforsamling. Vi giver f.eks. maksimalt 350 kr. pr. deltager og 1000 kr. pr. leder/træner til ture. Herudover kan ydes transporttilskud. Mange børn og unge har nydt godt af vore tilskud gennem årene.

Det koster kun 75 kr. om året for enkeltmedlemmer og en hel hustand kan blive medlem for 100 kr. om året. Du kan indbetale på bankkonto 5333 0795475 i Arbejdernes Landsbank. Netbank er normalt gratis.
Gå ind på hjemmesiden under Bliv medlem (tilmelding).
Mont3
TOP