Børneattester

Lovpligtigt at indhente børneattester   (Se video om børneattest)

Seksuelle krænkelser af børn og unge er en alvorlig sag. Derfor er det også lovpligtigt for alle foreninger at indhente børneattester på alle, der færdes fast i klubben, mens der er børn under 15 år til stede. Find de relevante skemaer her.

OBS! Børneattester bliver digitale og kan benyttes fra 1. april 2014, mens det fra 1. november 2014 bliver et krav at indhente børneattesterne digitalt via politi.dk eller virk.dk. Læs mere om de digitale børneattester i denne nyhed.

                                                                     

Hvem skal man egentlig hente en børneattest på i fodboldklubben?

Som udgangspunkt skal en børneattest indhentes på alle trænere, instruktører og holdledere, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om funktionen er lønnet eller frivillig.

Bemærk dog, at pr. 1. juni 2012 er loven ændret, således at alle voksne, der færdes fast i klubben, mens der er børn under 15 år til stede, nu også skal have indhentet en børneattest.

– Udover hvad klubberne er forpligtet til i henhold til loven, er det imidlertid altid vigtigt at være opmærksomme på den adfærd der udvises af de voksne, der i dagligdagen har mulighed for at være i tæt kontakt med børn og unge, af hensyn til størst mulig tryghed for alle, lyder det fra DBU’s breddechef, Steen Jørgensen.

– Det er i den forbindelse altid godt som klubledelse at have formuleret og formidlet et sæt spilleregler på området, både af hensyn til børn og voksne i klubben, lyder opfordringen fra Steen Jørgensen.

Hvad er en børneattest?

Selve attesten indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

  • Incest, samleje eller anden      kønslig omgang med børn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af      børnepornografi
  • Blufærdighedskrænkelse over for      børn under 15 år

Den pågældende person skal forinden give sit samtykke til, at attesten indhentes. Hvis der ikke gives samtykke til det, må personen ikke virke i foreningen.

Hvordan gør vi?

Først og fremmest skal klubben udpege en person, der skal modtage og beskytte børneattesterne, som er fortrolige oplysninger. Dernæst skal man rekvirere en blanket hos DIF (find den her).
Klubben udfylder arbejdsgiverdelen og her lyder anbefalingen fra DIF, at man afkrydser, således at eventuelle positive børneattester sendes til DIF og ikke til klubben selv. Dette skal ses som et tilbud om professionelt at behandle disse følsomme oplysninger.

Samtykke-erklæringen (midt på blanketten) skal udfyldes af den person, der søges attest på, hvorefter begge blanketter indsendes til Det Centrale Kriminalregister. Svaret modtager klubben normalt indenfor 10 dage.

Når den blanke attest kommer retur fra Rigspolitet, klipper man den nederste del af attesten, og opbevarer den. Herved kan man bevise, at man har overholdt Børneattestloven.

Interne spilleregler i klubben

Det er vigtigt at understrege, at et tjek i kriminalregistret ikke kan give fuld tryghed. Det handler også om at forebygge i sin egen klub og være åben omkring pædofili-emnet.

Den lovpligtige del omfatter nyansættelser fra 1. juli 2005, men det anbefales at tjekke alle i klubben, der arbejder med børn og unge under 15 år. Det er også muligt at få rådgivning hos din lokale DBU-konsulent, hvis I ønsker at indføre en klubpolitik på området.

Sådan gør du:

Blanket til indhentelse af børneattester
Vejledning til indhentelse af børneattester


Læs mere:

Vejledning om håndtering af positive børneattester
Vejledning om håndtering af blanke (negative) børneattester
Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv.
Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved tilknytning af personer i bl.a. idrætsforeninger

170113/IT