Forsikringer

Torslunde-Ishøj Idrætsforening har naturligvis alle lovpligtige forsikringer – men er du dækket som idrætsudøver??

TIIF- forsikringer-2

DGI og DIF har indgået en aftale med forsikringsselskabet TRYG om en fælles forsikringsordning for landets idrætsforeninger.

Aftalen indeholder tre hovedaftaler:

  • Ansvarsforsikring, herunder retshjælp
  • Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig og en frivillig del)
  • Idrætsrejseforsikring

Ansvarsforsikringen

Ansvarsforsikringen dækker der erstatningsansvar, vi som forening kan pådrage os i forbindelse med vores aktiviteter. Forsikringen dækker også vores ansvar for skader forvoldt af ansatte eller udpegede ledere, trænere, instruktører, dommere eller andre, der arbejder betalt eller frivilligt for foreningen.

Skader, der forvoldes af medlemmerne i forbindelse med deres idrætsaktivitet, er ikke omfattet af den kollektive ansvarsforsikring. Der er sækket af medlemmernes private ansvarsforsikring, typisk indeholdt i familiens indboforsikring.

Arbejdsskadeforsikringen

Arbejdsskadeforsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker personer, der er ansat af foreningen. Her skal der nemlig ydes erstatning efter Lov om arbejdsskadesikring. Arbejdet behøver ikke være lønnet. Derfor er både lønnede og ulønnede trænere, instruktører, idrætsdommere m.fl. dækket.

Bemærk, at professionelle idrætsudøvere ikke er dækket af den kollektive arbejdsskadeforsikring.

Den frivillige arbejdsskadeforsikring er et sikkerhedsnet under de mange frivillige ledere, der virker for en forening. Forsikringen dækker foreningens faste, frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere, der formelt er valgt eller udpeget af foreningens ledende organer.

Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker også de (typisk ikke faste) frivillige hjælpere, som foreningens ledelse har bedt hjælpe til med at løse en konkret arbejdsopgave for foreningen. F.eks. i forbindelse med stævner, salg af billetter, lodsedler o. lign.

Idrætsudøvere

Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere er dækket ved ulykker, der opstår under arbejde for foreningen.

Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, der sker, når den enkelte optræder som almindelig idrætsudøver.

Som idrætsudøver er det din egen ulykkesforsikring, der dækker skaden.

Dækning af dit barn.

Vær opmærksom på, at din egen ulykkesforsikring ikke dækker, hvis dit barn kommer ud for en ulykke. Derfor er det vigtigt, at du tegner en ekstra ulykkesforsikring til barnet.

Idrætsrejseforsikringen

Idrætsrejseforsikringen dækker ansatte og frivillige ledere, instruktører, personale og idrætsudøvere under rejse overalt i verden uden for Danmark. Husk at printe et idrætsrejsekort til alle, der rejser for foreningen. Kortet kan hentes på www.idraettensforsikringer.dk.

Hvis skaden er sket

Gå ind på www.idraettensforsikringer.dk